Předměty - Chemie

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Cílem tohoto předmětu je směřovat žáky ke zkoumání přírodních faktů a k potřebě kladení si otázek o příčinách a průběhu přírodně i uměle vytvořených procesů. Značně je kladen důraz na poznatky a aktivity vedoucí k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí, protože je nesmírně důležité porozumění souvislostí mezi činností člověka a stavem životního prostředí. Podporováno je utváření dovedností, jak se vhodně chovat během vzniklé mimořádné situace, kdy je ohroženo zdraví lidí nebo životní prostředí.

Aktuality - Chemie

Nová učebna chemie a přírodních věd je v provozu!A nová učebna s sebou nese i cílené zapojení nových technologií. Vyučující... číst více
Zuzana Havrdová | 16. 06. 2020
Jak jsme si zpestřili zimní dny? Postupně jsme se třídami 8A, 8B, 9A, 9B navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v... číst více
Zuzana Havrdová | 02. 05. 2019
V úterý navštívila třída 9A Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Žáci si v tamních laboratořích vyzkoušeli zajímavé pokusy.... číst více
Zuzana Havrdová | 01. 12. 2017