Předměty - Fyzika

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Cílem výuky fyziky je naučit žáky odhalovat, pochopit a umět používat fyzikální poznatky. Poznatky si žáci osvojují především na základě pozorování, měření a experimentování. Fyzika přispívá k postupnému rozvoji jejich rozumových schopností, k přechodu od názorného poznávání k poznávání s prvky vědeckého uvažování a zkoumání. Žáci by se měli naučit používat specifickou symboliku a terminologii, odpovídající matematické a grafické prostředky k vyjadřování fyzikálních vztahů a zákonů; využívat osvojené poznatky a dovednosti při řešení fyzikálních problémů a úloh, při vysvětlování fyzikálních jevů v přírodě, v životě i v oblasti techniky.

Aktuality - Fyzika

Naše škola pro vás založila Youtube kanál. Zde budou k dispozici videa z naší školy. Hned první video, které můžete... číst více
Jana Pekařová | 06. 04. 2016
Šesťáci Adam Bartoš a Daniel Bílek ano! Podle návodu sestavili jednoduchou a funkční solární troubu, která „za chvilku parádně zahřála... číst více
Jana Knížová | 30. 03. 2016
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Odkazy na užitečné stránky na internetu   Slavní fyzici, matematici a vynálezci FyzWeb ( zajímavosti, informace, knihovna, dílna, odpovědna )... číst více
Správce webu | 26. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 9. třída   Elektrostatická indukce, polarizace izolantu (pdf) Elektrostatika – Elektrické pole (pdf) Elektrostatika – Stavba atomu (pdf) Elektrostatika... číst více
Správce webu | 20. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 8. třída Světlo a stín – Fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce... číst více
Správce webu | 20. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 7. třída p71 pohyb těles- druhy pohybu pohyb těles- rychlost, dráha,... číst více
Správce webu | 20. 11. 2013