Předměty - Výtvarná výchova

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Rozvíjí motoriku, tvůrčí činnost a smyslovou citlivost. Vede žáka ke schopnosti umělecky vyjádřit svůj názor.  Užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Podporuje smyslové vnímání a kreativitu.

Aktuality - Výtvarná výchova

2. C a její kreativní tvoření v novém školním roce! Prohlédněte si jejich výtvory…akvárium, modelování,... číst více
Lucie Vejnarová | 04. 10. 2021
Tento týden jsme propojili hodiny dějepisu a výtvarné výchovy. Věnovali jsme se skupinové práci zaměřené na předchůdce člověka. Dozvěděli jsme... číst více
Vladimíra Váňová Šídová | 20. 09. 2021
V rámci pracovky a výtvarky jsme vytvářeli fotorámečky a hráli si na fotografy. Jak se dívat očima fotografa? Co zajímavého... číst více
Anna Cimbálová | 31. 05. 2021
V březnu se žáci 6. ročníku „vydali“ do Egypta, čímž jsme zároveň udělali definitivní tečku za již probranou látkou v... číst více
Monika Kabátová | 03. 05. 2021
Žáci 8. ročníku se v lednu seznámili s manýristickým umělcem Giuseppem Arcimboldem ve spojení s naším českým umělcem Janem Švankmajerem.... číst více
Monika Kabátová | 14. 04. 2021
Během února měli žáci 6. ročníků na výběr z několika zadání, propojujících výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Jedním z nich... číst více
Monika Kabátová | 14. 04. 2021