Předměty - Španělský jazyk

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Jeden z cílů EU je, aby všichni občané Evropy byli schopni komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích. Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Lze se s ní domluvit nejen ve Španělsku, ale i v dalších 19 zemích Střední a Jižní Ameriky; také velké procento obyvatel USA hovoří tímto jazykem. Vyučovací předmět španělština má komplexní charakter, pokrývá vzdělávací oblast Další cizí jazyk. Ve výuce se vzájemně prolíná složka jazyková a komunikační. V rámci předmětu je věnována pozornost průřezovým tématům.

Aktuality - Španělský jazyk

ZŠ Skálova Aktualita - Default image
slovník... číst více
Správce webu | 30. 03. 2015
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 9. třída slovník... číst více
Správce webu | 26. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 8. třída slovník... číst více
Správce webu | 26. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 7. třída slovník... číst více
Správce webu | 26. 11. 2013
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Výuka 6. třída slovník... číst více
Správce webu | 26. 11. 2013