Předměty - Zeměpis

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Zeměpis se nachází na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu je naučit žáky chápat prostředí, ve kterém žijí a motivovat je k hledání informací, jejich třídění, hodnocení a vyvozování jednoduchých závěrů a souvislostí. Důležité je chápání světa jako průniku fyzicko-geografických a socioekonomických složek krajiny, které v konečném důsledku vedou k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Aktuality - Zeměpis

Žáci během distanční výuky neseděli jen u PC. Příkladem toho jsou i žáci 6.C, v rámci předmětu zeměpis, kteří několikrát... číst více
Anna Drbohlavová | 14. 05. 2021
Nedávno se slavil Den Země. I když jsme v distanční výuce, tak žáci 6.C se v rámci zeměpisu zapojili do... číst více
Anna Drbohlavová | 06. 05. 2021
Jak z pohodlí domova vytvořit duhu? Vytvořit vlastní anemometr a změřit rychlost a směr větru? Jak roztávají ledovce? Jak působí... číst více
Anna Drbohlavová | 09. 03. 2021
Tak zněl název projektu, který plnili žáci 9.B v rámci předmětů český jazyk, zeměpis a výtvarná výchova.  Cílem práce v... číst více
Anna Drbohlavová | 02. 03. 2021
V minulém „revolučním“ týdnu se u nás ve škole uskutečnila dvě zajímavá setkání… 5. třídy měly v rámci projektu Podnikavost... číst více
Michal Loukota | 19. 11. 2019
Ve středu 12. 4. jsme s nadšením vyjeli z Turnova směr Paříž. Ve stejný den před 25 lety byl otevřen Disneyland Park,... číst více
Iva Vávrová | 22. 04. 2017