Předměty - Výchova k občanství

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Vede žáky k tomu, aby se na základě všech získaných poznatků a dovedností dovedli orientovat v současném světě, aby se aktivně zapojili do života demokratické společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti na základě poznání dějinných, sociálních a kulturních aspektů. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, věnuje se prevenci rasistických, xenofobních a extremistických projevů. Vychovává k toleranci a respektování lidských práv, k úctě ke všem hodnotám ve společnosti.

Aktuality - Výchova k občanství

Středu 22. ledna prožili žáci sedmých a osmých ročníků s Armádou České republiky. Školu navštívili zástupci protichemické jednotky z Liberce. Žáci... číst více
Vladimíra Váňová Šídová | 30. 01. 2020
Školní  parlament požádal žáky, aby v rámci výtvarné výchovy zkusili vymyslet či najít dnes aktuální výzvy na poutače, s nimiž... číst více
Lenka Konopková | 04. 05. 2019
Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Jako připomenutí tohoto onemocnění a podpora lidí s Downovým... číst více
Zuzana Loudová | 21. 03. 2019
Třída 6. A o Vánocích dělá radost i jiným! V rámci projektu Ježíškova vnoučata si vybrala paní Vlastu z Olomouce,... číst více
Jana Pekařová | 12. 12. 2018
Už jste navštívili Charitativní obchůdek Adra v Nádražní ulici? Ve dnech 26. 4.- 27. 4. se děti z prvního stupně... číst více
Jana Pekařová | 04. 05. 2018
V úterý 15. března nás navštívila paní Mirka Nováková z  Divizny Liberec s projektem Naše obec. Nejprve jsme si uvědomili, v jaké vzdálenosti... číst více
Lenka Konopková | 16. 03. 2018