Předměty - Pracovní činnosti

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Pracovní činnosti se cíleně zaměřují na praktické pracovní dovednosti a návyky. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Předmět pracovní činnosti pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Aktuality - Pracovní činnosti

Během února měli žáci 6. ročníků na výběr z několika zadání, propojujících výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Jedním z nich... číst více
Monika Kabátová | 14. 04. 2021
Co vám může zpříjemnit večer? Zútulnit pokojík? Třeba originální osvětlení ze skleničky. A právě takové vyrobily dívky sedmých ročníků při... číst více
Ivana Procházková | 15. 03. 2021
Při dnešní době distanční výuky jdou trochu do ústraní veškeré výchovy. A přitom právě ty, mají v sobě tolik léčebné... číst více
Růžena Fialová | 15. 02. 2021
V rámci distanční výuky se žáci 6. ročníku skvělým způsobem zhostili zadání projektu, propojující výchovy (Vv, Pč, Hv). Měli možnost si... číst více
Monika Kabátová | 08. 02. 2021
Také se už tak těšíte? My v 6A moc! A tak jsme si vánoční atmosféru užili během výroby svícnů o... číst více
Jitka Koreňová | 15. 12. 2020
Žáci 4. B zavítali do Kamenářského domu do velikonoční dílny. Vyráběli jsme krásné věnečky z ovčího rouna. Nejprve jsme omotali... číst více
Milena Molnár Coufalová | 09. 04. 2019