Předměty - Dějepis

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Cílem výuky dějepisu je naučit žáky pochopit historické souvislosti, poznávat kulturní odlišnosti, získávat vlastní historické povědomí a orientovat se v historickém čase.  Žáci by se měli naučit užívat různé informační zdroje a posilovat vlastní kritické myšlení, aby si na základě všech získaných poznatků a dovedností vytvořili vlastní obraz o současném světě.

Aktuality - Dějepis

Tak by se mohla nazvat beseda s paní Mgr. Alžbětou Kulíškovou, vedoucí oddělení  historických sbírek  Muzea Českého ráje v Turnově,... číst více
Lenka Konopková | 08. 06. 2019
Protože se vlastivědu nechceme učit jen v lavicích, vyrazily třídy 5.A a 5.B do terénu. Na exkurzi v Kutné Hoře si na... číst více
Šárka Sedláčková | 27. 05. 2019
Akce, kterou organizuje společnost Paměť národa, Příběhy našich sousedů se zúčastnily i tři týmy z naší školy – a to... číst více
Jana Pekařová | 21. 05. 2019
Naše škola se stejně jako vloni zapojila do projektu společnosti Post Bellum – Paměť národa – Příběhy našich sousedů.Tato společnost... číst více
Jitka Koreňová | 22. 04. 2019
Ve čtvrtek 11. dubna vyrazily třídy 7.A a 7.C na exkurzi do Kutné Hory. Prohlédli jsme si Chrám svaté Barbory,... číst více
Jitka Koreňová | 19. 04. 2019
Dnes vám představíme druhého nejlepšího dějepisce v Libereckém kraji, na kterého jsme velmi pyšní. Je jím žák osmého ročníku Petr... číst více
Jitka Koreňová | 28. 03. 2019