Předměty - Pracovní činnosti

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Pracovní činnosti se cíleně zaměřují na praktické pracovní dovednosti a návyky. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Předmět pracovní činnosti pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Aktuality - Pracovní činnosti

V 6. A už to zavonělo vánočním časem! Žáci v rámci pracovních činností vyráběli adventní věnce. Podívejte se, jak se... číst více
Zuzana Havrdová | 02. 12. 2018
Máme to ale akční chlapy! Skupina žáků z 6.B se rozhodla, že obnoví zapomenutou a zarostlou skalku na školním pozemku.... číst více
Martina Eichlerová | 28. 04. 2018
Přípravy na Vánoce vrcholí i v naší škole. Podívejte se s námi, jaké krásné adventní věnce tvořily dívky ze 7.A, ... číst více
Zuzana Havrdová | 06. 12. 2017
Na školní zahradě přibyly nové prvky – budky pro ptáky. Ve školní dílně je vyrobili chlapci z ekologického praktika pod... číst více
Petra Jágrová | 26. 08. 2017
Až letos velikonoce přijdou, my nebudeme zaskočeni! Žáci 6. ročníků dokázali, ze svedou i pletení pomlázky z osmi proutků. Není... číst více
Martina Eichlerová | 30. 03. 2017
V pondělí 4. 4. se v naší nové kuchyňce konal workshop s dobrým jídlem. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Informačním centrem... číst více
Michal Loukota | 05. 04. 2016